0

Järelmaksu taotlus

Intermoto järelmaksu müügilepingu taotlus eraisikule!

Järelmaksu taotleja andmed
Eesnimi: *
Perekonnanimi: *
Isikukood: *
Dokument: *
Dokumendi number: *
Dokumendi kehtivuse aeg (pp.kk.aaaa): *
Ülalpeetavate arv: *
Eluaseme tüüp: *
Elukoht: Aadress, linn, maakond: *
Postiindeks:
Perekonna seis: *
Haridus: *
Pank: *
Arveldusarve number: *
Netosissetulek: *
Laenu-ja liisingukohustused kuus: *
Laenuandja nimetus ja lõpptähtaeg: *
Telefon(id), fax: *
E-post: *
Töökoht: *
Ametikoha tüüp: *
Tööle asumise aeg: *
Kinnitan andmete õigsust:

*

Kinnitan, et käesolevas järelmaksu taotluses minu kohta käivad andmed on täielikud ja õiged. Taotlejana olen teadlik, minuga järelmaksu lepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse käesolevas taotluses toodud andmed Liisingettevõtetele ja Moto ASile , mistõttu annan liisingettevõttetel nõusoleku minu kohta käivate andmete töötlemiseks ning vajadusel nende edastamiseks. Kinnitan, et olen teadlik, et liisingettevõtted töötlevad kõiki kliendiandmeid vastavalt Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele liisingettevõtetes.  Volitan liisingettevõtteid küsima ja vastu võtma informatsiooni minu usaldusväärsuse hindamiseks ja muude järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalike andmete saamiseks nii suuliselt kui kirjalikult kõigilt kolmandatelt isikutelt. Kinnitan, et olen teadlik asjaolust, et ebaõigete andmete esitamise korral võivad liisingettevõtted käesoleva järelmaksu taotluse põhjal minuga sõlmitud lepingu ühepoolselt lõpetada.

Kauba andmed
Kauba nimetus: *
Kauba maksumus: *
Sissemakse summa: *
Lepingu periood: *
Soovin transporti: *
Lisainfo, näit: värv, vintsiga, ARK reg.:
 

Palume täita kõik vajalikud väljad korrektselt. Vastasel juhul ei saa me Teie taotlust edastada.

+372 6773030 Intermoto-Estonia Youtube
   ...