0

ARK

UUDIS!

 

  Oleme Eestis esimesed mototehnika müüjad, kes saavad pakkuda oma klientidele, esmakordselt, täisregistreerimis teenust läbi PARK (Paberivaba ARK) süsteemi. Sõiduki registreerimine on kliendi jaoks imelihtne, öelda vaid oma mudeli registreerimise soov ja meie teeme selle Teie eest ära.

 

Registreerimisel on võimalus valida kahe erineva paketi vahel.

 

Pakett 1 - sisaldab tehnilist ülevaatust, registreerimist, numbrit. Saate sõiduki meie käest kätte nii, et number on juba peal.

Hind 250 €

 

Pakett 2 (mopeediomanikele) - sisaldab tehnilist ülevaatust, registreerimist, numbrit. Saate sõiduki meie käest kätte nii, et number on juba peal.

Hind 79 €

 

 

 

Maastikusõiduki (ATV) registreerimine

Liikluseaduse tähenduses on maastikusõiduk mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduk ja mis kuulub registreerimisele majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud korras (vt MS2-kategooria). Samas on võimalik ATV-d sõltuvalt liigist ja kasutamise viisist registreerida ka mootorsõidukina (vt L7e-kategooria neljarattaline sõiduk).

Maastikusõidukite liiklemise eeskirja kehtestab Vabariigi Valitsus. Looduskaitseseadus keelab maastikusõidukiga sõita sihtkaitse- ja piiranguvööndis, kaitsealal on lubatud maastikusõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekul. Kohalikul omavalitsusel on õigus maastikusõidukite liiklemisele kehtestada täiendavaid nõudeid oma valla või linna territooriumil.

 
Ratasmaastikusõiduk (MS2-kategooria) on vähemalt kolmerattaline maastikusõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 90 cm3 ja mis on valmistaja poolt ettenähtud maastikul liikumiseks. Ratasmaastiksõidukiks ei loeta mootorsõidukit, mis on valmistaja poolt lisaks maastikul liikumiseks ette nähtud ka teel liikumiseks. Ratasmaastikusõiduki juhtimiseks nõutakse mis tahes kategooria mootorsõiduki juhiluba (ei sobi mopeedijuhiluba) ja sellise sõidukiga ei või sõita teel (v.a tee ületamiseks). Nõutav on lähi- ja tagatuli (-tuled) ning vähemalt üks helkur ees, taga ja mõlemal küljel. Kiivrit peab juht kandma juhul, kui sõiduki valmistaja on seda ette näinud.
 

 

L7e  -  neljarattaline sõiduk, mille tühimass, eletrisõidukitel akude massi arvestamata, ei ületa 400 kg (kaubaveoks ettenähtud sõidukil 550 kg) ja mootori suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kw. Selline sõiduk loetakse kolmerattaliseks mootorrattaks ja temale rakenduvad L5e kategooria sõiduki tehnilised nõuded.

 

L7e kategooria sõidukina registreeritud ATV juhtimiseks nõutakse B-kategooria juhiluba. Sõidukil peavad olema tüübikinnitus (EÜ),  kiirusemõõdik, maanteesõiduki valgustusseadmed. Uue ATV korraline tehnoülevaatus toimub hiljemalt kolme aasta pärast, kasutatud sõiduki ülevaatus iga kahe aasta järel. Juht peab kandma kiivrit.

Meeldivat sõiduelamust!

 

Mopeed

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti.

Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.
Tihtipeale arvatakse, et mopeed ja motoroller on üks ja sama, kuid tegelikult see nii päris ei ole. Motorolleriks saab sõidukit nimetada tema välimuse järgi, kuid mitte tema kategooria järgi. Näiteks on mõned motorollerid mopeedid ja mõned mootorrattad. Kuid miks see nii on? 

Mopeedi all mõistetakse sõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h. Sellest tulenevalt ei saa igat teel liiklevat motorollerit pidada mopeediks, kuna motorollerid, mille sisepõlemismootori töömaht ületab 50 cm3 ja valmistajakiirus ületab 45 km/h kuuluvad mootorrataste hulka. Järelikult on võimsamad motorollerid tegelikult mootorrattad ja väiksema võimsusega motorollerid on mopeedid, kusjuures võimsamate (mootorrataste alla kuuluvate motorollerite) juhtimiseks on tarvis juba mootorratta juhtimisõigust.

Mopeedijuhi vanuse alammäär on 14 aastat, enne seda ei saa end ka autokooli AM-kategooria koolituskursusele registreerida.

Mopeedijuhi koolitus

AM-kategooria mootorsõidukijuhi õppekava https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/6201/1039/MKM60_lisa7.pdf kohase koolituse peavad läbima isikud, kes enne 01.07.2011 olid nooremad kui 16 aastat. AM-kategooria mopeedijuhi esmaõpe toimub algastmes.
Juhtimisõigus

Mopeedi juhtimiseks peab isik omama AM-kategooria juhtimisõigust.

AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. Sellisel juhul isik juhiloale eraldi AM-kategooriat taotlema ei pea. 
AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.
AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta kuni 2013. aasta 1. jaanuarini isikutelt, kes olid 01.07.2011 kehtima hakanud “Liiklusseaduse“ jõustumisel 16–17-aastased.

+372 6773030 Intermoto-Estonia Youtube
   ...