0

Afterpayment form

Swedbank afterpayment form for private person. Needed at least 6 month salary to the Estonian bank.
Personal information
Name: *
Family name: *
Personal code: *
Passport/ID card: *
Passport/ID card number: *
Date of expiry (dd.mm.yyyy): *
Children: *
Living place: *
Address of living place: *
Index of the post:
Marital status: *
Education: *
Bank name: *
Bank account nr.: *
Telephone nr.: *
E-post:
Place of work: *
Occupation: *
Working time: *
Agree with terms:

*

Kinnitan, et käesolevas järelmaksu taotluses minu kohta käivad andmed on täielikud ja õiged. Taotlejana olen teadlik, minuga järelmaksu lepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse käesolevas taotluses toodud andmed Swedbank Liising ASile ja e/v nimi, mistõttu annan Swedbank Liising ASile nõusoleku minu kohta käivate andmete töötlemiseks ning vajadusel nende edastamiseks Swedbank AS-ileKinnitan, et olen teadlik, et Swedbank Liising AS töötleb kõiki kliendiandmeid vastavalt Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele Swedbanki Eesti ettevõtetes, mis on kättesaadavad aadressil www.swedbank.eeVolitan Swedbank Liising ASi ja/või Swedbank ASi küsima ja vastu võtma informatsiooni minu usaldusväärsuse hindamiseks ja muude järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalike andmete saamiseks nii suuliselt kui kirjalikult kõigilt kolmandatelt isikutelt. Kinnitan, et olen teadlik asjaolust, et ebaõigete andmete esitamise korral võib Swedbank Liising AS ja/või Swedbank AS käesoleva järelmaksu taotluse põhjal minuga sõlmitud lepingu ühepoolselt lõpetada.

 
Product information
Product name: *
Product price: *
First pay 5-70%: *
Period 6-48 month: *
More information:
 
Useful information
Useful information
+372 6773030 Intermoto-Estonia Youtube
   ...